loader image

Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán của HT Light Level như sau:

Có 3 hình thức thanh toán, khách hàng có thể lựa chọn hình thức thuận tiện và phù hợp với mình nhất:

Lưu ý:
ưu điểm đèn LED chiếu sáng HT Light Level